Sex saker du inte visste om Södermalm i Stockholm

Sex saker du inte visste om Södermalm i StockholmSödermalm i Stockholms innerstad är för många en attraktiv stadsdel att besöka och bosätta sig i. Stadsdelen är känd för sin kultur, sina många barer, caféer och restauranger och sin atmosfär i största allmänhet. Många är bekanta med hur staden ser ut idag – men det gömmer sig mer under ytan än vad man kan tro. I den här artikeln kan du läsa om sex saker du inte visste om Södermalm.

  1. Hette från början Åsön. Det är först på senare år (eller snarare århundranden) som namnet Södermalm har börjat användas. Detta som ett svar på den nyare stadsdelen Norrmalm som anlades efter att Södermalm, eller Åsön, hade bebyggts. Namnet användes en bra bit in på 1600-talet, och förklarar namnen på Åsögatan och Åsöberget.
  1. Bebyggdes tidigt. I Stockholm finns flera malmar; Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Västermalm, även om det sistnämnda inte är lika populärt i folkmun som de första tre. Av dessa fyra malmar var Södermalm den som bebyggdes först när Maria Magdalena Kapell restes under 1300-talet.
  1. Skrapan högst. Har du varit mycket på Söder känner du kanske till att Skrapan är stadsdelens högsta byggnad. Men visste du att den är 84 meter hög, att huset har 26 våningar och att den byggdes 1959 för Skattemyndigheten? Sedan 2007 finns här dock studentbostäder.
  1. Vetenskapsman har gjort stora avtryck. Vetenskapsmannen, filosofen, bibeltolkaren, teosofen och teologen Emanuel Swedenborg har tre gator uppkallade efter sig i stadsdelen. Visserligen är det bara en som bär hans namn, Swedenborgsgatan, men både Siargatan och Assessorsgatan kan kopplas till honom. Därutöver står en byst av honom på Mariatorget. På Hornsgatan 43 i Stockholm, som var Emanuels hem under en tid, finns en minnesplakett som sattes upp i slutet av 1800-talet.
  1. Mindre folk idag. Att Södermalm idag är en attraktiv plats att bo på märks inte minst av hur snabbt befolkningen ökar. 2016 fanns här ca 128 000 invånare vilket väntas stiga till 131 000 år 2020 och nästan 135 000 år 2025. Tidigare ansågs stadsdelen dock inte särskilt attraktiv att bo i. Faktum är att det bodde fler människor här år 1938 än vad det beräknas finnas 2025. 1938 bodde nästan 147 500 människor här. 1981 var invånarantalet nere på nästan 70 000, men har därefter ökat stadigt.
  1. Största byggnaden är Södersjukhuset. Skatteskrapan må vara högst – men störst till ytan är Södersjukhuset. Faktum är att det var Nordens största sjukhus när det invigdes våren 1944. Våningsytan uppgår till 120 000 kvadratmeter.