Fakta

Södermalm eller ”Söder” som stadsdelen oftast kallas till vardags är en del av Sveriges huvudstad Stockholm. Den här stadsdelen är belägen mitt i innerstaden och Södermalm är också namnet på hela stadsdelsområdet som själva stadsdelen också tillhör.

Rakt norrut finns Slussen Slussen på Södermalmsom är Stockholms mittpunkt vad gäller offentliga transportmedel och rakt söderut ligger istället Skanstull. Södermalm var faktiskt fram till vikingatiden en helt egen ö som tack vare den då pågående landhöjningen efter de stora glaciärerna växte ihop med omlandet allt mer och mer. Idag har Södermalm dock blivit en egen ö på nytt eftersom att man nu har byggt den så kallade Hammarbykanalen på 1930-talet. Hela Södermalm omfattar upp till cirka 571 hektar land och dessutom också 136 hektar vatten.

Stadsdelen är jämfört med Stockholms andra delar ganska så kuperad och på den norra stranden finns det många förkastningsbranter som sträcker sig mellan 25 och upp till 35 meter över havet. Även det vatten som löper längs stränderna är också mycket djupt. Riddarfjärden är till exempel mellan 12 till 18 meter djupt medan Saltsjön är hela 21 till 32 meter djupt. Strax ovanför den södra kajen vid Riddarfjärden finns Södermalms absolut högsta naturliga punkt. Den här punkten är ett berg som heter Skinnarviksberget och sträcker sig cirka 53 meter över havet. Det finns möjlighet att lätt ta sig upp på bergets topp och här får du en helt fantastisk utsikt över Gamla Stan och hela Kungsholmen.

Namnet Södermalm är mycket gammalt och är faktiskt omnämnt redan den 17 juni 1288 men kallades på den tiden istället suthraemalm. Det här namnet har man hittat i ett brev som skickades från biskop Anund som då bodde i Strängnäs och man är nästan helt säkra på att han med det namnet menade den stadsdel som idag heter Södermalm. Det man hittills har kommit fram till vad gäller namnets ursprung är att det har uppkommit som en motsats till stadens norra område som nämligen kallas för just Norrmalm.

Innan man faktiskt bestämde sig för att kalla stadsdelen för Södermalm så hette den Åsön. Anledningen till detta är att man fick inspiration av den så kallade Stockholmsåsen som sträcker sig tvärs över hela Södermalm. Namnet Åsön hängde kvar en bra bit in på 1600-talet och används faktiskt delvis än idag. Exempel på detta är bland annat Åsögatan och Åsöberget som båda ligger på just Södermalm.

Lite längre fram i November 1641 beslutade sig riksrådet för att starta en ordentlig ombyggnation av hela stadsdelen. Den nya stadsplanen som skulle följas var upprättad av Anders Torstensson eftersom att hans signatur finns att hitta på alla dokument som behandlar all terränganpassning, utformning och variation. Samma år började man också att skissa på hur gaturegleringen skulle kunna se ut. Det dröjde dock fram till 1644 innan den här delen av byggnationen tog fart ordentligt. Den första gatan man valde att anlägga på Södermalm var Stora Göthe gatan som går från norr till söder mellan Södra Stadshuset och upp till Skanstull. Det är den här gatan som idag har bytt namn till Götgatan. Det finns också en rad andra mycket välkända gator och torg på Södermalm. Två av dessa är Hornsgatan tillsammans med Mariatorget. I den här planen fanns det faktiskt inte med något torg alls utan det som idag är det befintliga Södermalmstorg precis vid Södra Stadshuset var från allra först början tänkt att fungera som ett eget centrum för den södra stadsdelen.

I slutet av 1800-talet under den stora industrialiseringen växte hela Södermalm oerhört snabbt och blev under den tiden arbetarklassens huvudsakliga bostadsområde. Idag har detta förändrats och Södermalm är istället ett lite mer lyxigt och dyrt område precis som de andra delarna av Stockholms innerstad.

På Södermalm finns det en hel del intressanta och viktiga byggnader och institutioner. Det absolut största byggnadskomplexet som finns på Södermalm är Södersjukhuset med sina rejäla 120.000 kvadratmeter. Sjukhuset invigdes den 3 april 1944 och var du faktiskt Nordens i särklass största sjukhus. Nere i berggrunden strax under själva sjukhusbyggnaden finns också ett toppmodernt akut- och katastrofmedicinskt centrum som kallas för ”Disaster Emergency Center”. Den här katastrofcentralen invigdes den 25 november 1994.

Den högsta byggnaden som finns på just Södermalm heter Skatteskrapan och är hela 84 meter hög med sina 26 olika våningar. Den höga byggnaden stod helt klar under 1959 och den uppfördes ursprungligen för att Skattemyndigheten skulle kunna ha sina kontor just här. Under 2007 valde man dock att bygga om hela Skatteskrapan till studentbostäder istället.

Medborgarplatsen med både Medborgarhuset och Söderhallarna har idag blivit stadsdelens eget publika centrum. Här finns det också massor av restauranger, små butiker och biografer att hitta. Det finns också en lite äldre och mycket känd byggnad vid namn Münchenbryggeriet. Byggnaden ligger vid Söder Mälarstrand och började med sin tillverkning och försäljning av öl redan 1857. Under 1971 gick bryggeriets försäljning ner ordentligt och man valde istället att bygga om hela bryggeriet under 1985. Sedan dess har både Riddarfjärdens gymnasium och den Kungliga Svenska Balettskolan legat här istället. Det som finns kvar av det tidigare bryggeriet har man nu istället gjort om till ett mycket populärt mäss- och konferenscenter.